Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI

Data wejścia w życie: lipiec 15. 2015

Uber zbiera informacje o Tobie, kiedy korzystasz z naszych mobilnych aplikacji, witryn internetowych oraz innych produktów i usług „online” (łącznie zwanych „Usługą”) a także w wyniku innych interakcji i komunikacji z nami. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, Usługę świadczy spółka Uber USA, LLC i jej amerykańskie spółki stowarzyszone (łącznie zwane „Uber U.S.”) a ta Polityka Prywatności dotyczy informacji zbieranych i wykorzystywanych przez Uber U.S. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, Usługę świadczy Uber B.V. a ta Polityka Prywatności dotyczy informacji zbieranych i wykorzystywanych przez Uber B.V. (Uber U.S. i Uber B.V. są łącznie zwane dalej „Uber” albo „my”).

Zakres i zastosowanie

Ta Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) ma zastosowanie do osób na całym świecie, które korzystają z naszej aplikacji, naszej Usługi do zamówienia usługi transportowej, dostawy lub innej usługi na żądanie („Użytkownicy”). Ta Polityka Prywatności nie dotyczy informacji, które zbieramy od lub o naszych kierowcach, kurierach, partnerskich spółkach transportowych lub innych osobach używających platformy Uber na podstawie licencji (łącznie zwanych „Kierowcami”). W przypadku interakcji z Usługą zarówno jako Użytkownik, jak i Kierowca, zastosowanie do tych różnych interakcji mają odpowiednie zasady polityki prywatności.

Zbieranie informacji

Informacje, jakich nam dostarczasz

Zbieramy te informacje, które są nam dostarczane bezpośrednio przez Ciebie podczas, na przykład, zakładania konta lub wprowadzania w nim zmian, zgłaszania usług na żądanie, kontaktów z obsługą klienta czy też przy okazji innej formy komunikacji z nami. Informacje te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, zdjęcie profilu, sposób płatności, zamówione artykuły (w przypadku usługi dostawy), specyfikację wysyłkową oraz inne informacje, jakie zdecydujesz się podać.

Informacje, jakie zbieramy podczas korzystania przez Ciebie z naszej Usługi

Gdy korzystasz z naszej Usługi, zbieramy o Tobie następujące ogólne kategorie informacji:

 • Informacje dotyczące lokalizacji: Gdy korzystasz z Usługi transportowej lub dostawy, zbieramy szczegółowe dane lokalizacyjne dotyczące trasy przejazdu z wykorzystywanej przez Kierowcę aplikacji Uber. Jeśli pozwolisz aplikacji Uber na uzyskanie dostępu do usługi lokalizacji za pośrednictwem systemu przyznawania uprawnień stosowanego przez Twój mobilny system operacyjny („platforma”), to będziemy mogli również zbierać dane o dokładnej lokalizacji Twojego urządzenia zarówno wtedy, gdy aplikacja będzie działać na pierwszym planie, jak i w tle. Możemy też ustalić Twoją przybliżoną lokalizację na podstawie Twojego adresu IP.

 • Informacje o kontaktach: Jeśli pozwolisz aplikacji Uber na uzyskanie dostępu do książki adresowej Twojego urządzenia za pośrednictwem systemu przyznawania uprawnień stosowanego przez Twoją mobilną platformę, będziemy mogli uzyskać dostęp i zapisać nazwiska/nazwy oraz informacje kontaktowe znajdujące się w Twojej książce adresowej dla ułatwienia interakcji społecznościowych za pośrednictwem naszej Usługi oraz do innych celów opisanych w tej Polityce Prywatności lub podczas udzielania zgody lub zbierania informacji.

 • Informacje o transakcji: Zbieramy szczegółowe informacje o transakcjach związanych z korzystaniem z naszej Usługi, w tym o rodzaju zleconej usługi, dacie i godzinie realizacji usługi, wysokości pobranej opłaty, długości trasy a także o innych szczegółach dotyczących transakcji. Ponadto, jeśli ktoś wykorzysta Twój kod promocyjny, to możemy powiązać Twoje imię i nazwisko z tą osobą.

 • Informacje o wykorzystaniu usługi i preferencjach: Zbieramy informacje o Twojej interakcji z naszą Usługą oraz innych osób odwiedzających witrynę internetową, wyrażanych preferencjach i wyborze ustawień. W niektórych przypadkach robimy to za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych technologii, które generują i przechowują niepowtarzalne identyfikatory. Więcej informacji na temat tych technologii można uzyskać, zapoznając się z naszym Komunikatem o wykorzystaniu plików cookie.

 • Informacje o urządzeniu: Możemy gromadzić informacje o Państwa urządzeniu mobilnym w tym, na przykład, model urządzenia, system operacyjny wraz z wersją, nazwę plików wraz z wersjami, preferowany język, unikalny identyfikator urządzenia, identyfikatory reklamowe, numer seryjny, informacje o ruchu urządzenia oraz informacje o sieci komórkowej.

 • Dane z rozmów telefonicznych i wiadomości SMS: Nasza Usługa ułatwia komunikację pomiędzy Użytkownikami i Kierowcami. W związku z tą usługą otrzymujemy dane z rozmów telefonicznych, łącznie z datą i godziną rozmowy lub wiadomości SMS, numerami telefonów stron oraz treścią wiadomości SMS.

 • Informacje rejestru sieci: Gdy korzystasz z Usługi, zbieramy informacje z logów serwera, które mogą zawierać adres IP urządzenia, datę i godzinę wejścia na witrynę, wykorzystywane funkcje aplikacji lub przeglądane strony, awarie aplikacji i inne aktywności systemu, typ przeglądarki oraz informacje o używanych przez Ciebie witrynach lub usługach osób trzecich przed korzystaniem z naszej Usługi.

Ważne informacje o pozwoleniach dotyczących platform sieci komórkowych

Większość platform komórkowych (iOS, Android, itd.) ma zdefiniowany typ danych urządzenia, do których aplikacja nie ma dostępu bez Twojej zgody. Platformy te mają różne systemy przyznawania uprawnień w celu uzyskania Twojej zgody. Platforma iOS prześle Ci ostrzeżenie, gdy aplikacja Uber będzie chciała po raz pierwszy uzyskać pozwolenie na dostęp do określonego typu danych i pozwoli Ci wyrazić zgodę na to żądanie lub nie. Urządzenia z oprogramowaniem Android powiadomią Cię o żądaniu dostępu przez aplikację Uber przed jej pierwszym użyciem a swoją zgodę wyrażasz korzystając z aplikacji. Aby dowiedzieć się o poziomach uprawnień platform, jakie chcemy uzyskać, prosimy odwiedzić naszą nową stronę Uprawnienia iOS oraz Uprawnienia Android. Czasami te uprawnienia wymagają więcej wyjaśnień niż oferują same platformy a uprawnienia dostępu, jakich możemy żądać będą zmieniać się z czasem, dlatego stworzyliśmy te strony, aby były źródłem autorytatywnych i aktualnych informacji dla naszych użytkowników.

Informacje zbierane przez nas z innych źródeł

Możemy również otrzymywać informacje z innych źródeł i łączyć je z informacjami zebranymi za pośrednictwem naszej Usługi. Przykładowo:

 • Jeśli zechcesz połączyć się, utworzyć albo zalogować się do swojego konta Uber z dostawcą usług płatniczych (np. Google Wallet) lub serwisem społecznościowym (np. Facebook), lub jeśli będziesz korzystać z oddzielnej aplikacji lub witryny internetowej, która wykorzystuje nasze API (lub my wykorzystujemy jej API), możemy uzyskać z tej witryny lub aplikacji informacje o Tobie lub Twoich połączeniach.

 • Jeśli Twój pracodawca używa jednego z naszych rozwiązań dla przedsiębiorstw, jak np. Uber dla Firm, możemy otrzymać informacje o Tobie od Twojego pracodawcy.

 • Gdy zlecasz usługę na żądanie, nasi Kierowcy mogą po zrealizowaniu usługi dostarczyć nam ranking Użytkownika.

 • Jeśli korzystasz z naszej Usługi, występując również w innym charakterze, np. jako Kierowca lub użytkownik innych dostarczonych przez nas aplikacji, możemy połączyć lub skojarzyć te informacje z informacjami zebranymi od Ciebie jako Użytkownika lub osoby korzystającej z transportu.

Wykorzystanie informacji

Możemy wykorzystać zbierane przez nas informacje o Tobie do celów:

 • świadczenia, utrzymania oraz ulepszania naszej Usługi, w tym na przykład do ułatwiania dokonywania płatności, przekazywania rachunków, dostarczania żądanych produktów i usług (i przesyłania związanych z nimi informacji), opracowania nowych funkcji, świadczenia usług obsługi klienta dla Użytkowników i Kierowców, opracowania zabezpieczeń, poświadczania tożsamości użytkowników a także wysyłania aktualizacji produktów i wiadomości administracyjnych;

 • przeprowadzania wewnętrznych działań, w tym na przykład mających na celu przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom naszej Usługi; wykrywania i usuwania błędów w oprogramowaniu i rozwiązywania problemów operacyjnych; przeprowadzania analizy danych, testowania, badania; a także do celów monitorowania i analizowania tendencji w zakresie wykorzystania Internetu i ruchu na witrynach;

 • przesyłania komunikatów i ułatwiania wymiany informacji (i) między Tobą a Kierowcą, takich jak szacunkowy czas przyjazdu (SCP) albo (ii) między Tobą i Twoim kontaktem na Twoje polecenie w związku z korzystaniem przez Ciebie z określonych funkcji, takich jak polecenia, zaproszenia, prośby o współdzielenie opłat lub SCP;

 • przekazywania informacji, które według nas mogą Cię zainteresować, w tym informacji o produktach, usługach, promocjach, wiadomościach i wydarzeniach firmy Uber oraz innych spółek tam, gdzie jest to dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego; przetwarzania zgłoszeń do konkursów, zakładów pieniężnych lub innych promocji oraz przekazywania związanych z nimi nagród;

 • personalizacji i ulepszania Usługi, w tym dostarczania lub rekomendowania funkcji, treści, kontaktów społecznościowych, poleceń i reklam.

Możemy informacje opisane w tej Polityce Prywatności, przekazywać, przetwarzać i przechowywać w Stanach Zjednoczonych i innych państwach, które mogą mieć mniej restrykcyjne przepisy o ochronie danych niż tam, gdzie mieszkasz. W takim przypadku podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przedstawioną tu Polityką Prywatności.

Dzielenie się informacjami

Możemy dzielić się zbieranymi o Tobie informacjami, określonymi w niniejszej Polityce Prywatności lub które zostaną określone w chwili ich zbierania lub dzielenia się nimi, w szczególności w następujący sposób:

Za pośrednictwem naszej Usługi

Możemy dzielić się Twoimi informacjami:

 • z Kierowcami, aby umożliwić im zrealizowanie zleconej przez Ciebie Usługi. Na przykład, Kierowcom udostępniamy Twoje nazwisko, zdjęcie (jeśli takie dostarczysz), dostarczaną przez Kierowców średnią oceny Użytkownika oraz informacje o miejscu odbioru lub lokalizacji docelowej;

 • Z innymi pasażerami, jeśli korzystasz z naszej usługi współdzielenia przewozu jak np. UberPOOL; z innymi osobami, zgodnie z Twoim poleceniem, wtedy gdy chcesz dotrzeć na miejsce ze znajomą Ci osobą w tym samym czasie lub podzielić się z nią kosztami przejazdu;

 • Z osobami trzecimi, aby zrealizować zleconą przez Ciebie usługę za pośrednictwem oferty partnerskiej lub promocyjnej złożonej nam przez osobę trzecią;

 • Z ogółem społeczeństwa, jeśli przekażesz jakieś treści na forum publicznym, na przykład, jako komentarze na blogu, wpisy w mediach społecznościowych lub innych funkcjach naszej Usługi, które są widoczne dla ogółu społeczeństwa;

 • Z osobami trzecimi, co do których uzyskaliśmy Twoje pozwolenie na dzielenie się z nimi tymi informacjami, na przykład inne aplikacje i witryny internetowe współpracujące z naszym API lub naszą Usługą czy też te posiadające API lub usługę, z którą my współpracujemy; oraz

 • Z Twoim pracodawcą (lub podobnym podmiotem) i wszelkimi osobami trzecimi zaangażowanymi przez nas lub Twojego pracodawcę (np. oferującymi usługę zarządzania wydatkami), jeśli uczestniczysz w którymś z naszych rozwiązań dla firm, takim jak Uber dla Firm.

Pozostałe ważne przypadki wymiany informacji

Możemy dzielić się Twoimi informacjami:

 • ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi firmy Uber, które świadczą usługi lub przetwarzają dane w naszym imieniu lub w celach centralizacji danych lub logistycznych;

 • ze sprzedawcami, konsultantami, partnerami marketingowymi oraz innymi usługodawcami, którzy muszą mieć dostęp do takich informacji, aby wykonywać określone prace w naszym imieniu;

 • w odpowiedzi na żądanie właściwych władz o przekazanie informacji, jeśli uznamy, że ich ujawnienie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, regulacjami czy procedurą prawną lub przez nie wymagane;

 • z funkcjonariuszami organów ścigania, władz państwowych lub innymi osobami trzecimi, jeśli uznamy, że Twoje działania są niezgodne z postanowieniami naszej umowy z Użytkownikiem, Warunkami Świadczenia Usług, naszą polityką lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Uber i innych osób;

 • w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów spółki, konsolidacji lub restrukturyzacji, finansowania albo przejęcia lub włączenia części albo całości naszego przedsiębiorstwa przez inną spółkę;

 • gdy w innych przypadkach powiadomimy Cię i wyrazisz zgodę na dzielenie się tymi informacjami oraz

 • w postaci łącznych lub anonimowych danych, których nie można w sposób racjonalny wykorzystać do zidentyfikowania Twojej osoby.

Funkcje dzielenia się informacjami w sieciach społecznościowych

Usługa może współpracować z funkcją dzielenia się informacjami w sieciach społecznościowych i innymi powiązanymi narzędziami, które pozwolą Ci dzielić się informacjami o działaniach podejmowanych w naszej Usłudze z innymi aplikacjami, witrynami lub mediami i odwrotnie. Wykorzystywanie przez Ciebie tych funkcji umożliwia dzielenie się informacjami z Twoimi przyjaciółmi lub ogółem społeczeństwa, w zależności od zastosowanych przez Ciebie ustawień w portalu społecznościowym. W celu uzyskania informacji na temat wykorzystywania danych, które przekazujesz lub którymi się dzielisz za ich pośrednictwem zapoznaj się z polityką prywatności tych portali społecznościowych.

Usługi analityczne i reklamowe świadczone przez inne osoby

Możemy pozwolić innym osobom na dostarczanie nam usług w zakresie pomiaru oglądalności witryny i innych usług analitycznych w celu umieszczania w naszym imieniu reklam w Internecie oraz śledzenia i przekazywania sprawozdań z ich skuteczności. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, znaczniki nawigacyjne, narzędzia SDK oraz inne technologie do zidentyfikowania Twojego urządzenia, gdy odwiedzasz naszą witrynę i korzystasz z naszych Usług, jak również wtedy, gdy odwiedzasz inne witryny i korzystasz z innych usług. Więcej informacji na temat tych technologii można uzyskać zapoznając się z naszym Komunikatem o wykorzystaniu plików cookie.

Twoje wybory

Informacje dotyczące konta

Możesz w dowolnym czasie poprawić swoje informacje dotyczące konta, logując się do swojego konta za pośrednictwem przeglądarki lub w ramach aplikacji. Jeśli chcesz zrezygnować z konta, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail support@uber.com. Prosimy zwrócić uwagę na to, że w niektórych przypadkach możemy zatrzymać pewne informacje o Tobie zgodnie z wymogami prawa lub do realizacji uzasadnionych celów biznesowych w zakresie, w jakim dopuszcza prawo. Na przykład, jeśli posiadasz środki na swoim rachunku albo zadłużenie albo, gdy uznamy, że dopuściłeś/-łaś się oszustwa czy też naruszyłeś/-łaś nasze Warunki, to przed usunięciem Twoich informacji będziemy chcieli rozwiązać dany problem.

Prawo dostępu

Firma Uber będzie realizowała wszystkie wnioski osób dotyczące dostępu, poprawiania lub usuwania przechowywanych przez firmę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje dotyczące lokalizacji

Prosimy o zgodę na zbieranie przez naszą aplikację danych o dokładnej lokalizacji Twojego urządzenia za pośrednictwem systemu przyznawania uprawnień stosowanego przez Twój mobilny system operacyjny. Jeśli na początku zgodzisz się na zbieranie tych informacji, możesz zawsze później wyłączyć tę funkcję, zmieniając ustawienia lokalizacji w swoim urządzeniu mobilnym. Jednak, ograniczy to Twoje możliwości korzystania z niektórych funkcji naszej Usługi. Ponadto, wyłączenie funkcji zbierania przez naszą aplikację danych o dokładnej lokalizacji Twojego urządzenia nie ograniczy naszej zdolności do zbierania informacji o przebiegu Twojej trasy z urządzenia Kierowcy ani naszej zdolności do uzyskania przybliżonej lokalizacji na podstawie Twojego adresu IP.

Informacje kontaktowe

Możemy również prosić o zgodę na zbieranie przez naszą aplikację i synchronizację danych kontaktowych z Twojego urządzenia za pośrednictwem systemu przyznawania uprawnień stosowanego przez Twój mobilny system operacyjny. Jeśli na początku zgodzisz się na zbieranie tych informacji, użytkownicy iOS mogą później wyłączyć tę funkcję, zmieniając w swoim urządzeniu mobilnym odpowiednie ustawienia w kontaktach. Takie ustawienie nie jest dostępne dla użytkowników platformy Android.

Wiadomości o promocjach

Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości o promocjach, postępując zgodnie z podanymi w tych wiadomościach instrukcjami. Jeśli zrezygnujesz, możemy nadal przesyłać wiadomości, nie dotyczące promocji, takie jak informacje o Twoim koncie, o zleconej Usłudze lub naszych bieżących relacjach biznesowych.

Twoje prawo do prywatności zgodnie z przepisami stanu Kalifornia

Przepisy prawa stanu Kalifornia uprawniają mieszkańców stanu Kalifornia do żądania określonych informacji o tym, jak ich informacje są udostępniane osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Uber nie udostępnia osobom trzecim identyfikujących Cię informacji do celów marketingu bezpośredniego tych osób, o ile nie udzielisz nam na to zgody.

Pliki cookie i reklama

Więcej informacji na temat Twoich wyborów dotyczących plików cookie i powiązanych technologii można uzyskać, zapoznając się z naszym Komunikatem o wykorzystaniu plików cookie.

Zmiany Komunikatu

Możemy co jakiś czas wprowadzać zmiany do Komunikatu. Poinformujemy Cię za pośrednictwem Usługi lub innego sposobu komunikacji, np. poczty elektronicznej, jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w Komunikacie lub w sposobie traktowania Twoich danych osobowych. Twoją zgodą na zmiany jest dalsze korzystanie przez Ciebie z Usługi po otrzymaniu powiadomienia. Zachęcamy do okresowego przeglądania Komunikatu pod kątem najnowszych informacji dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania przez nas plików cookie, prosimy kontaktować się z nami pod adresem: privacy@uber.com lub napisać do nas na adres Uber Technologies, Inc., Attn: Legal,1455 Market Street, Suite 400, San Francisco, CA 94103 (jeśli mieszkasz w USA), albo Uber B.V., Attn.: Legal, Vijzelstraat 68-78, 1017 HL Amsterdam, Netherlands (jeśli nie mieszkasz w USA).

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów